Només hi ha tres tipus de persones: els que fan que les coses passin, els que miren les coses que passen i els que pregunten què va passar.
Nicholas Murray Butler