El teu temps és limitat. No el menyspreïs vivint el somni d'una altra persona. Steve Jobs